Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Vásárlási tudnivalók
Általános szerződési feltételek
Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Érvényességének kezdete: 2021.06.03.

Jelen szerződés kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, elfogadása ráutaló magatartással történik.

Szerződés nyelve: Magyar

A jelen Általános Szerződési Feltételek a www.legendasjatekok.hu (szolgáltatói webshop) által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (Ön/Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.legendasjatekok.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus piactéren (a továbbiakban: Legendás Játékok Webáruház) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.

A Szolgáltató a termékek adásvételében a termék külföldi forgalmazójának/gyártójának (továbbiakban: Forgalmazó/Gyártó) megbízásából, mint közvetítő kereskedő vesz részt. A Szolgáltató a termék megrendelésében kizárólag, mint közvetítő kereskedő vesz részt, kizárólag közvetítő szerepet tölt be. Szerződő felek között a szerződés a weboldalon található termékekre vonatkozóan ráutaló magatartással jön létre.

A Partner Webáruházban történő vásárlását az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza, azzal, hogy a jelen ÁSZF-el az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerinti tájékoztatást megadta a Szolgáltató.

A Legendás Játékok Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. A Megrendelő megbízza a Szolgáltatót, hogy a Megrendelő nevében továbbítsa rendelését, valamint a vételárat a termék forgalmazója felé. Partner tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Webáruházban szereplő termékekkel nem rendelkezik, kizárólag közvetítői kereskedelmi minőségben van jelen. A Webáruházban megjelenő termékeket és hirdetéseket a Forgalmazó megbízásából szolgáltató jelenteti meg és kezeli.
Szerződő felek megállapodnak, hogy a termékek külföldről történő beszerzésével, szállításával kapcsolatos terhek és az esetleges vám, Áfa és egyéb import díjak fizetése kizárólag a Megrendelőt terhelik.

Raktárkészlettel kizárólag a Forgalmazó/Gyártó rendelkezik. A forgalmazó a megrendelt terméket közvetlenül a Megrendelő részére szállíttatja, postázza a termékleírásban szereplő szállítási feltételekkel. A Szolgáltató a termék megrendelésétől, annak átvételéig szolgáltat. A Szolgáltató a meghirdetett termékek minőségéért, eredetiségéért, jogszabályi megfelelőségéért és ezek ellenőrzéséért nem vállal kötelezettséget és felelősséget. Ezekben a kérdésekben kizárólag a forgalmazó felelős.

A Szolgáltató vállalja:
- A forgalmazó és a Partner közötti adás-vétel közvetítését
- A megrendelés valamint a vételár továbbítását a forgalmazó felé, és a rendelés szállításának elindítása közvetlenül a vásárló által megadott címre.
- A termékreklamációk, csomaginformációk kezelése, panaszkezelés, garanciális kérdések kezelése
- E-számla kiállítása az adás-vételről, mely közvetített szolgáltatást tartalmaz.

A Megrendelő/Vásárló az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával elfogadja, hogy a részére a számla elektronikus formában kerül kiállításra és megküldésre.

A rendelési felület csak magyar nyelven elérhető.
Az áruház csak magyarországi rendeléseket szolgál ki, külföldre nem szállít, külföldről érkező rendeléseket nem fogad el.

Az áruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén az alábbi elektronikus elérhetőségen vagyunk elérhetőek:

webshop@legendasjatekok.hu

https://legendasjatekok.hu/spg/751293/Kapcsolatfelvetel

Üzemeltető (közvetítő/szolgáltató) adatai:
(csak közvetítő szolgáltatást végez a megrendelő és a termékek gyártója, eladója között)

Cégnév: Nagy Renáta e. v.

Székhely: 1213 Budapest Erdész u. 7.

Adószám:  68989602-1-43

Nyilvántartási szám: 52539428

Fő tevékenységi körök:
479904 Nem bolti ügynöki kiskereskedelem
749002 Közvetítési, ügynöki szolgáltatás
4791 - Csomagküldő, internetes kiskereskedelem

Kibocsájtó okmányiroda: Budapest XXI., Csepel Önkormányzat, Belügyminisztérium Nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkár okmányfelügyeleti főosztály, Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara

Elektronikus elérhetőség:

webshop@legendasjatekok.hu

https://legendasjatekok.hu/spg/751293/Kapcsolatfelvetel

Az áruház üzemeltetője alanyi adómentes kisadózói tevékenységet folytat. Egyéni vállalkozói tevékenység kezdete: 2018. Május 29.

Eladó/gyártó/forgalmazó adatai:
(az áruházban megjelenített termékek forgalmazója és eladója)

Alibaba (China) Co., Ltd
969 West Wen Yi Road
Yu Hang District, Hangzhou 311121, China
regisztrációs szám: 330100500024149
(illetve az Alibaba China Co. Ltd-vel szerződéses kapcsolatban álló különböző al-eladók)

Tárhely szolgáltató:

Cégnév: UNAS Online Kft.

Web: unas.hu

Cím: H-9400 Sopron, Major köz 2. I/15

E-mail: unas@unas.hu

Adószám: 14114113-2-08

Cégjegyzékszám: 08-09-015594

Megrendelő(Ön)/Vásárló:
Az a személy, aki az áruház böngészésével és a rendelés leadásával elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, valamint ráutaló magatartásként megbízza a közvetítőt az adásvétel lebonyolításával.

A közvetítő szolgáltatás:

A Megrendelő/Vásárló az ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Közvetítő (Nagy Renáta e.v.) nem minősül a Weboldalon szereplő termékek gyártójának, előállítójának, forgalmazójának, eladójának, a megjelenített termékek felett nem keletkezik tulajdonjoga.

A Közvetítő által nyújtott szolgáltatás tárgya kizárólag az, hogy a Megrendelő/Vásárló által kiválasztott termék beszerzése érdekében felvegye a kapcsolatot a Gyártóval és a Megrendelő érdekében eljárva a megrendelést továbbítsa, illetve a Gyártó felé kifizetést teljesítsen.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Közvetítő minden esetben Magyarország területén, illetve az Európai Unión belüli vagy kívüli (harmadik országbeli) Gyártó felé továbbítja a megrendelést, illetve teljesít kifizetést.

A Megrendelő/Vásárló az ÁSZF elfogadásával felhatalmazza a Közvetítőt arra, hogy a megrendelést a nevében továbbítsa a Gyártó felé, illetve részére kifizetést teljesítsen. A Megrendelő ezzel megbízza a Közvetítőt, hogy helyette és nevében elektronikus adásvételi szerződést kössön a megrendelés szerinti termékre vonatkozóan a Gyártóval és felhatalmazza a Közvetítőt Gyártó által támasztott bármely szerződési feltétel Megrendelő nevében történő elfogadására.

A Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Közvetítő a szolgáltatás nyújtása során nem válik a Gyártó képviselőjévé, a termék megvásárlására vonatkozó szerződés a Megrendelő és Gyártó között jön létre. A Közvetítő semmilyen esetben nem válik a termék megrendelőjévé, tulajdonosává.

Rendelés leadásakor a vásárló nevét, és az általa megadott szállítási címet továbbítjuk a külföldi gíártónak, akik ezen adatok alapján adják fel a csomagot. Ezen adatokat csak a csomag feladásához használják fel. A vásárló az Általános Szerződési Feltételek és az Adatkezelési tájékoztató elfogadásával elfogadja, hogy szállítási adatait a külföldi szállító cégnek továbbítsuk a csomag kiszállítása céljából.

Adatvédelmi tájékoztató: 

https://legendasjatekok.hu/shop_help.php?tab=privacy_policy

Árak, közvetítői díj, Vám - és Áfa tudnivalók:

A közvetítő a weboldalon közzéteszi a termékek és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások vételárát. A termékek (szolgáltatások) vételára bruttó árban van feltüntetve és nincs ÁFA tartalmuk, lévén hogy a szolgáltató alanyi ÁFA mentes.  A termékek (szolgáltatások) ára forintban kerülnek feltüntetésre.

A feltüntett árak a közvetítői díjat tartalmazzák.

Import-költségek - Áfa

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás jellegéből adódóan (külföldről érkező termék) a Megrendelőt előre meg nem határozható mértékű import-költség (Áfa) terhelheti. A Megrendelő elfogadja, hogy a felmerülő import-költséggekkel kapcsolatban a Közvetítőt sem tájékoztatási, sem más kötelezettség nem terheli.
Előfordulhat, hogy a beérkezett küldeményeknél a Posta a felszámított Áfa kifizetését és a Postai vámkezelési díj kifizetését kéri, ez a csomag átvételekor lehet esedékes.
Amennyiben a vásárló sms vagy levél formájában Vámmal kapcsolatos értesítést kap, azt minél előbb továbbítsa az üzemeltető elérhetőségei felé:

webshop@legendasjatekok.hu
https://legendasjatekok.hu/spg/751293/Kapcsolatfelvetel

Amennyiben a csomagot vámolása alá kell vetni, azt az üzemeltető a vásárló által történő jelzés után a vásárló nevében a Magyar Posta felé kezdeményezi, azonban a vámolásból adódó esetleges költségek a vásárlót terhelik.

A vámolással kapcsolatos információk itt olvashatóak:

https://posta.hu/vam2021

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A áruház kínálatában gyerek játékok, figurák, ajándéktárgyak egyes esetekben műszaki kellékek és videojátékok vásárolhatóak. A áruházban vásárolható egyes figurák, játékok engedéllyel rendelkező, hivatalosan utángyártott termékek. A videojátékok minden esetben eredeti játékszoftverek. Az egyes használt videojátékokban található különböző promóciós kódok lehet, hogy már nem érvényesek. A különböző PAL és NTSC régiózárak nem minősülnek hibának.

A áruházban vásárolható termékek fizikálisan nincsenek az üzemeltető tulajdonában, raktárkészletet nem tart fenn. A áruházban feltűntetett termékek előrendelhető státuszban vannak, mindegyik megvásárolható termék a külföldi gyártó raktárából elérhető, a megvásárolható termékek a külföldi gyártó tulajdonában vannak, a termékek kiszállítását a külföldi gyártó végzi.

A megjelenített termékek kizárólag on-line, házhoz szállítással rendelhetők meg. A Szolgáltató székhelyén a termékek átvételére nincs lehetőség.

A termékek adatlapján megjelenített képek minden esetben a valóságot tükrözik, azonban színben eltérések előfordulhatnak.

A áruház üzemeltetője fenntartja a jogot az esetenkénti árváltoztatásra üzletpolitikai okokból. Ez az árváltozás a már leadott rendelésekre nem vonatkozik, valamint az aktuális szállítási lehetőségek és szállítási díjak szükség szerinti változtatására.

Rendelési információk

A vásárlás regisztráció nélkül is lehetséges, amennyiben szeretnéd legközelebbi vásárlás alkalmával mindössze a kosár tartalmát összeállítani, praktikus lehet a regisztráció elvégzése.

Ha korábban már regisztráltál áruházunkban, úgy megrendeléskor add meg a korábbi regisztráció során megadott e-mail címedet és jelszavadat. Ha új vásárlóként szeretnél regisztrálni, akkor add meg a vásárláshoz szükséges adataidat, amelyeket a rendszer eltárol, és a legközelebbi vásárlás alkalmával már csak be kell jelentkezned. Regisztráció nélküli vásárlás esetén add meg számlázási és szállítási címedet.

A megrendelések feldolgozása

A megrendelések feldolgozása a rendelést követő 48 órán belül megtörténik.

Ügyfélszolgálatunk:

webshop@legendasjatekok.hu

https://legendasjatekok.hu/spg/751293/Kapcsolatfelvetel

Ügyfélszolgálatunk minden esetben e-mail útján visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendeléseket.

Általános teljesítési idő a rendelés leadása és kifizetés után: 15 munkanapon belül. A rendelések teljesítésének határideje a rendelés leadása,  kifizetése és visszaigazolása utáni 45. munkanap.

A munkanapokba nem tartoznak bele a hétvégék és a munkszüneti napok.

Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor. Amennyiben előre utalással ki lett egyenlítve a vásárlás, de a vásárló eláll a rendeléstől, úgy az elutalt összeget visszautaljuk. Anyagi kártérítést csak bankszámlára történő utalással tudunk biztosítani.

Vásárlás az áruházban

Az áruházban az ügyfél kétféle módon adhatja le rendelését, rendelheti meg a terméket:

Regisztráció nélkül
Regisztrációval
Abban különbözik a két vásárlási mód, hogy a regisztráció esetén a vevő követni tudja a weboldaladon a rendelését, és módosítani tudja személyes adatait.

A vásárlás menete:

A vevő a webáruház katalógusában megtalált terméket megrendelheti úgy, hogy megadva a kívánt mennyiséget a "Kosárba teszem" gombbal elhelyezi előzetesen a kosárba.
A megrendelés előtt eljut az "A kosár tartalma" menüponthoz, ahol visszamehet, és terméket is a kosárba tehet, és a vásárlást a későbbiekben is folytathatja, vagy bármikor megszakíthatja azt, illetve törölheti vagy módosíthatja a kosár tartalmát.

A kosárban egy összesített bruttó végösszeg szerepel, mely ekkor még nem tartalmazza a szállítás és a fizetési mód esetleges plusz költségeit, de tartalmazza az esetleges termékkedvezményeket.
Ezt követően meg kell adni a "Szállítási mód" és a "Fizetési mód" paramétereket.

A "Folytatás" gombra kattintva a vevő a megrendelés véglegesítésének második lépésébe ér. Amennyiben már korábban regisztrált felhasználó volt, és nem lépett még be a webáruházba az Azonosítója segítségével, akkor most megteheti. Amennyiben regisztrálni szeretne, azt szintén megteheti. Amennyiben regisztráció nélkül kívánja folytatni a vásárlást, akkor a megrendelés sikeres leadásához minimálisan szükséges személyes adatainak megadása következik.
a rendelések csak előre történő bankkártyás vagy Paypal fizetéssel, illetve előre utalással, készpénzes banki befizetéssel egyenlíthetőek ki.

A vevő leadhat rendelést magánszemély részére, és cégek számára. Mindkét esetben megadhat külön szállítási és számlázási címet is.
Természetesen megadhat a rendelés leadásakor a korábbi rendelésétől eltérő számlázási adatokat is a vevő, ha korábban regisztrált, és már rendelt. De használhatja a regisztráció során megadott adatait is.

A szükséges adatok megadása után bejelölheti, hogy a rendeléskor megadott e-mailcímére kér-e hírlevelet a webáruháztól a jövőben, vagy sem.

Ha a szállító részére megjegyzéseket szeretne felvinni, egy szabadon kitölthető beviteli mező is a rendelkezésére áll, így közölhet olyan további adatokat is, melyek segítik a rendelést (pl. "Pirosat kérnék, de ha az nincsen, akkor kék legyen.", vagy "A futár hosszan csengessen a 14-es kapucsengőn.")

A vevőnek az Üzletszabályzatban foglaltak elfogadását szükséges megerősítenie, majd meg tudja rendelni a lap alján lévő gombbal a kiválasztott termékeket a fent megadott feltételekkel, és elérhetőséggel.
A bankkártyás és Paypal fizetés azonnal online elérhetővé válik, ahogy a vásárló leadja a megrendelést. A rendelés lezárása után egy végoldalra kerül a vevő, melyen megköszönjük a rendelését, és láthatja a rendelés számát is.

A megrendelésről automatikus visszaigazolást kap a vevő a webáruháztól, melyben minden általa megadott adat, és tétel az árakkal összesítve megjelenik. A vásárláshoz tartozó számla külön e-mailben kerül elküldésre a sikeres tranzakció napján.

A megrendelésről a webáruházhoz megadott e-mail címre a másolat szintén megérkezik. Így mindenki értesül az új megrendelés részleteiről. A megrendelés visszaigazolásra válaszolni tud a vevő.  Ezt követően megkezdődik a rendelés feldolgozása és kezelése.

Az esetleges hibás címzés, hibás adatok, helytelen e-mail cím vagy különböző nem sikeres tranzakciók (rossz számlaszámra utalás, sikertelen bankkártyás fizetés) vonatkozásából adódó károkért felelősséget nem vállalunk.

Szállítás és fizetés az áruházban

A szállítási díj: 990 Ft.

25.000 Ft. feletti vásárlás esetén a szállítás ingyenes.

A csomagok szállítási ideje átlagban 15 munkanap, a szállítási határidő a rendelés leadása, kifizetése és visszaigazolása utáni 45. munkanap. Amennyiben a csomag nem érkezik meg a 45. munkanapig (és ezt a nyomkövetés is igazolja) úgy a meg nem érkezett csomag árát bankszámlára vissza utaljuk, vagy előre történő megbeszélés szerint a hiányzó termékre egy új, díjmentes szállítás indítunk.

Pénzbeni kártérítést csak bankszámlára utalva tudunk rendezni.

Magyarországi beérkezés után a csomagot a Magyar Posta postása viszi házhoz. Ha a csomag túl nagy (levélszekrény útján nem kézbesíthető) vagy a postás nem talál a címen senkit, akkor egy postai átvételi értesítőt hagy a címen (postaláda). Ezzel az értesítővel lehet átvenni a csomagot a helyi postán 10 napon keresztül. Egyes esetekben a Posta sms értesítést küld, hogy mikor és melyik postán vehető át a csomag. 

Amennyiben a csomagot +Áfa(27%) vagy egyéb import fizetési kötelezettség terheli, azt a csomag átvételekor kell kifizetni.

Néhány csomag a gyorsabb szállítás érdekében a vásárlóhoz közeli Pick Pack Pontra érkezhet meg, erről sms és e-mail értesítést kap a vásárló.

Több termék egyidejű rendelése esetén előfordulhat, hogy a rendelt termékek külön csomagokban és eltérő időpontokban érkeznek meg.

Fizetés:

Webáruházunkban leadott rendeléseket csak sikeres előre történő fizetés után tudjuk teljesíteni.

Barion online bankkártyás fizetés

Paypal online bankkártyás fizetés

Banki előre utalás vagy készpénzes banki befizetés

Csomag nyomkövetés:

A vásárló csomagjához tartozó csomagszámot e-mailben történő megkeresés után küldjük el a vásárlónak. A csomagszám és a nyomkövetési lehetőségek iránt az alábbi e-mail címen érdeklődhet a vásárló:
webshop@legendasjatekok.hu

https://legendasjatekok.hu/spg/751293/Kapcsolatfelvetel

Csomagszám tulajdonában a csomagok az alábbi oldalon követhetőek:

https://parcelsapp.com/en

Fizetési információk:

Barion online bankkártyás fizetés:
A vásárló kezdeményezheti az online bankkártyás fizetést a Barion rendszerein keresztül is. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/201.

Paypal online bankkártyás fizetés:
A Paypalon keresztül történő tranzakciókat teljes egészében a Paypal biztonságos szerverei végzik, a vásárló bankkártyás adatai nem jutnak el a webáruáházhoz. A vásárló Paypal fiókjával, Paypalhoz rendelt bankkártyájával vagy független  bankkártyás vásárlással fizethet a Paypal rendszerein keresztül.

A PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. az 1993. április 5-i, a pénzügyi szektorról szóló, módosításokkal egybefoglalt luxemburgi jogszabály (a továbbiakban: a „Jogszabály") 2. cikkének értelmében megfelelő engedéllyel rendelkező luxemburgi hitelintézet, amelynek prudenciális felügyeletét a luxemburgi felügyeleti hatóság, a Commission de Surveillance du Secteur Financier látja el, Luxemburgban bejegyzett irodáján keresztül.
A PayPal Inc. (ami a PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. anyavállalata) székhelye az Egyesült Államokban, Kalifornia államban található.
Paypal kapcsolat: https://www.paypal.com/hu/smarthelp/home

Paypal fizetési kezelési költség: +490 Ft.

Banki előre utalás, készpénzes banki befizetés, postai rózsaszín csekkes készpénzes befizetés:
A rendelés végösszegét kérnénk elutalni vagy egy K&H Bankban készpénzben befizetni az alábbi számla számra:

10400195-86768081-88771007
K&H Bank
Nagy Renáta

A beérkezett utalásról e-mailben értesítjük a vásárlót, a rendelést azonnal továbbítjuk a gyártónak, aki elindítja a csomag szállítását.

Az utalás beérkezésére a rendelés leadása után 3 munkanapot tudunk várni! Ha ezalatt nem történik meg a tranzakció, az üzemeltető törölheti a rendelést.

A banki tranzakcióknak díjai lehetnek, melyek a vásárlót terhelik.

Elállás, lemondás, reklamáció: 

Elállás joga

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) kormányrendelet szabályozása értelmében a fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől.

Az elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, a vállalkozás azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

Bizonyos esetekben azonban nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog.

Ilyen esetek az alábbiak:

Olyan termék esetén, melynek ára a vállalkozás által nem irányítható pénzpiaci mozgások, ingadozásoktól függ.
Kifejezetten a fogyasztó kérésére, az ő által szabott igények alapján egyedi kérésének megfelelően került előállításra, gyorsan romló élelmiszerek esetén.
Hang, illetve kép, vagy szoftver esetén, ha a csomagolását felbontotta.
A vállalkozó a termék visszaérkezését követően a kormányrendelet értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a termék vételárát a fogyasztó részére.

Kivonat a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről szóló törvényből:

(1) A fogyasztó a szerződéstől 14 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.         
(2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási jogát
a) termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított 14 munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig,               
b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított 14 munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a szerződéskötés napjától számított három hónap elteltéig gyakorolhatja.
(3) Ha a 3. § szerinti írásbeli megerősítés kézhezvételére - a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben - a termék kézhezvételének napjától, illetve - a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben - a szerződéskötés napjától számított három hónapon belül kerül sor, ettől az időponttól számított 14 nap elteltéig a fogyasztó akkor is elállhat, ha a termék kézhezvételétől, illetve a szerződéskötés napjától számított három hónapból kevesebb mint 14 nap van hátra.     
(4) Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.       
(5) A vállalkozás köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 napon belül visszatéríteni.       
(6) A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A vállalkozás azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. § szerinti elállási jogot:           
a) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte;               
b) olyan termék értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ;               
c) olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;         
d) hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta;
e) hírlap, folyóirat és időszaki lap értékesítésére vonatkozó szerződés esetében;
f) szerencsejáték-szerződés esetében.
Minden felmerülő panaszt, problémát, garancia kezelést és kártérítést a webáruház üzemeltetője kezel.

Elállási jog gyakorlásának menete

Amennyiben a vásárló élni szeretne elállási jogával annak jelzését megteheti az alábbi elérhetőségeken:

webshop@legendasjatekok.hu

https://legendasjatekok.hu/spg/751293/Kapcsolatfelvetel

postai úton (üzemeltető szolgáltató székhelye)

A rendelés leadása, kifizetése és a termék kézhez vétele után 14 napon belül a vásárló bármikor elállhat a rendeléstől. A terméket köteles vissza juttatni a áruház magyarországi címére (üzemeltető székhelye). A megérkezése után áll módunkban a rendelés végösszegét visszautalni. Az elállás bejelentése és a termék vissza juttatása után 14 napon belül a vételárat bankszámlára visszautaljuk.

A megrendelt terméket előzetes egyeztetést követően postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juthat vissza a cégünk címére, vagy az általunk megadott csomagautomatába. Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót terhelik.

A terméket csak eredeti állapotában, hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotában vesszük vissza. Kiemelten ügyelj a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítése a Vásárlót terheli!

A csomagok szállítási határideje a rendelés leadása és kifizetése , valamint a szállítás visszaigazolása utáni 45. munkanap.

Ha a csomag nem érkezik meg a rendelés leadása és kifizetése, valamint a szállítás elindításának visszaigazolása utáni 45. munkanapon (és ezt a nyomkövetés is igazolja) úgy a rendelés végösszegét visszautaljuk, vagy egy új szállítást indítunk a termékre, díjmentesen. 

Minden felmerülő problémát a webáruház üzemeltetője igyekszik közös megegyezéses alapon kezelni.

Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adjad fel jelzésedet, így tudja igazolni a postára adás dátumát.

Adatkezelés

Az üzemeltető a webáruház a használata során a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki kívülálló harmadik személy számára, kivéve abban az esetben amennyiben a alvállalkozója számára. (Pl: futárszolgálat), a megrendelés kézbesítéséhez ez szükséges. 

A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat az üzemeltető kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A megrendelés folyamán rögzített adatokat az üzemeltető a megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra. A webáruház böngészése illetve a regisztráció folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során megadott adatokat az üzemeltető bizalmasan kezeli, leiratkozás kérhető a megadott elérhetőségek valamelyikén. Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban.

Adatkezelési tájékoztató:
https://legendasjatekok.hu/shop_help.php?tab=privacy_policy

A webáruházban történt regisztráció törlése:
A vásárló közvetlenül nem tudja törölni a webáruházban a regisztrációs adatait. Amennyiben a vevő adatait mindenképpen törölni szükséges, akkor ezt a vásárló a webáruház üzemeltetőjétől  kérheti e-mailben vagy telefonon.

webshop@legendasjatekok.hu

https://legendasjatekok.hu/spg/751293/Kapcsolatfelvetel

A felhasználók adatszolgáltatása önkéntes és bármikor visszavonható.

A vásárlás során megadott személyes adatok kizárólag a megrendelés teljesítésével összefüggésben kerülnek felhasználásra. Az adatok harmadik fél részére kizárólag abban az esetben kerülnek átadásra, ha ez a szerződés teljesítéséhez feltétlenül szükséges (pl. gyártónak szállítás céljából továbbított adatok).  A szállítást végző partner cégek nem jogosultak a kapott adatokat harmadik fél részére továbbadni, azokat kizárólag a küldemény kézbesítésére, sikertelen átvétel esetén a címzett értesítésére használják. A webáruház oldalain leadott megrendelésről készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra. 

A hírlevélre való feliratkozás önkéntes módon történik, és bármikor visszavonható a kiküldött hírlevelekben található linken keresztül, vagy a Szolgáltató e-mail címére küldött üzenetben. Szolgáltató a leiratkozást kérő nyilatkozat kézhezvételét követően a vonatkozó adatokat haladéktalanul törli.

A webáruház böngészése során technikai jellegű adatok kerülnek rögzítésre, melyeket Szolgáltató a Google Analytics rendszer igénybevételével kezeli. A honlapon a Google Analytics szolgáltatásához kapcsolódó kódok kerültek elhelyezésre, melyek az egyes látogatásokhoz kapcsolható statisztikai jellegű adatot továbbítanak Szolgáltató külső szerverére. A továbbított adatok az érintett kizárólagos azonosítására nem alkalmasak.
A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra.

Felhasználó a jogainak megsértése esetén jogorvoslatért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

Az áruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a Legendás Játékok Webáruház (Üzemeltető: Nagy Renáta e.v) általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.

Jótállás, kellékszavatosság, garancia:

A webáruházban megvásárolható termékekre egységesen vonatkozik a kellékszavatosság és a garancia. Minden termékre 1 év garanciát vállalunk, panasz esetén bármelyik termékünk kicserélhető, levásárolható, vagy összegben visszafizethető. Azok a termékek amellyeknek már a vásárlás előtt fel volt tűntetve a hibájuk, nem cserélhetők vissza. Minden nemű garanciális és egyéb problémát a webáruház üzemeltetője kezel.

A garancia csak a vásárlást igazoló számlával érvényesíthető.

Probléma esetén üzenetet ide várunk:

webshop@legendasjatekok.hu

https://legendasjatekok.hu/spg/751293/Kapcsolatfelvetel

Panaszkezelés hivatalos szervei, békéltető testületek:

Fogyasztóvédelem:

http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH)elérhetőségei

Hungarian Authority for Consumer Protection (HACP)
Ungarisches Amt für Verbraucherschutz (UAV)
Autorité Hongroise pour la Protection des Consommateurs (AHPC)
 
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
GPS koordináták: X 19,071 Y 47,496
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677
Központi e-mail cím: nfh@nfh.hu

Budapesti Békéltető Testület:

http://bekeltet.hu/

http://www.bekeltetes.hu/

Békéltető Testületek országos listája:
 Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület·
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;
**********************************************
 Baranya Megyei Békéltető Testület·
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;
**********************************************
 Békés Megyei Békéltető Testület·
Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;
**********************************************
 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület·
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;
***********************************************
 Budapesti Békéltető Testület·
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;
***********************************************
 Csongrád Megyei Békéltető Testület·
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;
************************************************
 Fejér Megyei Békéltető Testület·
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;
************************************************
 Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület·
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;
************************************************
 Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület·
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefonszáma: (52) 500-749
E-mail cím: info@hbkik.hu;
************************************************
 Heves Megyei Békéltető Testület·
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
E-mail cím: tunde@hkik.hu;
************************************************
 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület·
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;
************************************************
 Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület·
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;
*************************************************
 Nógrád Megyei Békéltető Testület·
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
E-mail cím: nkik@nkik.hu;
*************************************************
 Pest Megyei Békéltető Testület·
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
Telefonszáma: (1)-269-0703
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu
*************************************************
 Somogy Megyei Békéltető Testület·
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
E-mail cím: skik@skik.hu;
*************************************************
 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület·
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;
*************************************************
 Tolna Megyei Békéltető Testület·
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
E-mail cím: kamara@tmkik.hu;
*************************************************
 Vas Megyei Békéltető Testület·
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu
*************************************************
 Veszprém Megyei Békéltető Testület·
Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
Telefonszáma: (88) 429-008
E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu
*************************************************
 Zala Megyei Békéltető Testület·
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513
E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelés

Adatkezelési tájékoztató/GDPR

Az adatkezelési tájékoztató célja
Nagy Renáta e. v. (a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Nagy Renáta e. v. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a

https://legendasjatekok.hu/shop_help.php?tab=privacy_policy

címen.

Nagy Renáta e. v. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Kapcsolatfelvételi lehetőségek:

webshop@legendasjatekok.hu

https://legendasjatekok.hu/spg/751293/Kapcsolatfelvetel

Nagy Renáta e. v. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Nagy Renáta e. v. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Nagy Renáta e. v. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát:
Az adatkezelő adatai:

Amennyiben megkeresnéd Társaságunkat, a webshop@legendasjatekok.hu e-mail címen léphetsz kapcsolatba az adatkezelővel. Vagy az alábbi üzenetküldő felületen:

https://legendasjatekok.hu/spg/751293/Kapcsolatfelvetel

Nagy Renáta e. v. minden hozzá beérkezett e-mailt a személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 5 év elteltével töröl.

Név: Nagy Renáta e. v.
Székhely: 1213 Budapest, Erdész u. 7.
Adószám: 68989602-1-43
E-mail: webshop@legendasjatekok.hu
Elektronikus azonnali üzenetküldési felület:
https://legendasjatekok.hu/spg/751293/Kapcsolatfelvetel

A kezelt személyes adatok köre:
Regisztrációs során megadandó személyes adatok:
Név
Mobil telefonszám
Adószám
Ország

A vásárló a regisztrációval igényelhet hírlevelet, ezt a vásárló dönti el. Belépésnél a vásárlót az e-mail címe alapján azonosítja a rendszer. Regisztráció után a vásárlói belépéshez nem szükséges külön adminisztrációs engedély. Facebook és Google login belépés használata a webáruházban nem támogatott. A webáruházban a vásárló dönti el, hogy regisztrációval vagy anélkül vásárol e. A regisztráció nélküli vásárlásnál nincsen lehetőség hírlevél feliratkozásra.

Technikai adatok:
Nagy Renáta e. v. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
- az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
- hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
- változatlansága igazolható (adatintegritás);
- a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Nagy Renáta e. v. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen. Olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Az adatkezelés során megőrzi a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét; a rendelkezésre állást, gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzelkapcsolatos eszközök.

Cookie-k (Sütik):

A sütik feladata:
- információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
- megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online
tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
- megkönnyítik a weboldal használatát;
- minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k:
Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.
Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika):

Nagy Renáta e. v. (legendasjatekok.hu) weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával Nagy Renáta e. v. információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket. A cookie-k törölhetők az adott böngésző beállításaiban.
Online rendeléshez kapcsolódó adatok:

A rendelésnél bekért adatok:
e-mail cím, mobilszám, név, ország, irányítószám, települkés, utca, házszám, cég esetén adószám

Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok:
név, e-mail cím, telefonszám
A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje 5 év.

Általános adatkezelési irányelvek:
Nagy Renáta e. v. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk Nagy Renáta e. v. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal,
így különösen az alábbiakkal:
2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról
(Infotv.);

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról (Pmt.);
2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).
Személyes adataid (vagyis azok az adatok, amelyek a személyeddel kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az általad használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől te is megadhatod nevedet, elérhetőségedet vagy más adataidat, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kívánsz lépni velünk.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szavazás során generálódnak és melyeket a rendszer a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható.

Adat továbbítás, feldolgozás vagy megismerés körébe eső cégek:
UNAS Online Kft.
Cím: H-9400 Sopron, Major köz 2. I/15
E-mail: unas@unas.hu
Telefonszám:
+36-99/200-200

Foxpost
1097 Budapest, Táblás u. 36-38. „C” épület
E-mail: info@foxpost.hu sales@foxpost.hu
Express One futárszolgálat: https://expressone.hu/kapcsolat/elerhetosegeink/

Barion
A vásárló kezdeményezheti az online bankkártyás fizetést a Barion rendszerein keresztül is. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/201.
https://www.barion.com/hu/ugyfelszolgalat/

Barion Payment Inc adatvédelmi tájékoztató: https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/
A webáruházban aktiválva van a Barion Pixel funkció: https://www.barion.com/hu/ugyfelszolgalat/mi-az-a-barion-pixel/

A Barion Pixel egy, a Kereskedő weboldalában elhelyezett java script alapú mérőkód (a Google Analytics és a
Facebook Pixel működéséhez hasonló), ami a weboldal látogatóinak aktivitását követi. A weboldalban elhelyezett Barion Pixel a látogatókról olyan adatokat gyűjt, mind például, hogy milyen termékeket láttak, mire kattintottak, kerestek, miket tettek kosárba, miket vettek meg. Az adatokat a Barion szerverei részére továbbítjuk, a Kereskedőnél ezek nem kerülnek sem gyűjtésre, sem tárolásra, sem kezelésre.

Paypal
A PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. az 1993. április 5-i, a pénzügyi szektorról szóló, módosításokkal egybefoglalt luxemburgi jogszabály (a továbbiakban: a „Jogszabály") 2. cikkének értelmében megfelelő engedéllyel rendelkező luxemburgi hitelintézet, amelynek prudenciális felügyeletét a luxemburgi felügyeleti hatóság, a Commission de Surveillance du Secteur Financier látja el, Luxemburgban bejegyzett irodáján keresztül.

A PayPal Inc. (ami a PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. anyavállalata) székhelye az Egyesült Államokban, Kalifornia államban található.

Paypal kapcsolat:

https://www.paypal.com/hu/smarthelp/home

A Paypalon keresztül történő tranzakciókat teljes egészében a Paypal biztonságos szerverei végzik, a vásárló bankkártyás adatai nem jutnak el a webáruházhoz. A vásárló Paypal fiókjával, Paypalhoz rendelt bankkártyájával vagy független bankkártyás vásárlással fizethet a Paypal rendszerein keresztül.

A PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. az 1993. április 5-i, a pénzügyi szektorról szóló, módosításokkal egybefoglalt luxemburgi jogszabály (a továbbiakban: a „Jogszabály") 2. cikkének értelmében megfelelő engedéllyel rendelkező luxemburgi hitelintézet, amelynek prudenciális felügyeletét a luxemburgi felügyeleti hatóság, a Commission de Surveillance du Secteur Financier látja el, Luxemburgban bejegyzett irodáján keresztül.

A PayPal Inc. (ami a PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. anyavállalata) székhelye az Egyesült Államokban, Kalifornia államban található.
Paypal kapcsolat: https://www.paypal.com/hu/smarthelp/home

Magyar Posta
Magyar Posta Zrt. Ügyfélszolgálati Igazgatóság 3512 Miskolc
https://www.posta.hu/ugyfelszolgalat_kapcsolat

Számlázz.hu
Online számlázószoftver neve: Számlázz.hu
Számlázó elérhetősége: https://www.szamlazz.hu/
Szolgáltatást nyújtó cég neve: KBOSS.hu Kft.
Szolgáltatást nyújtó cég adószáma: 13421739-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-303201
Email: info(kukac)szamlazz(pont)hu
Telefonszámunk (csak automata tájékoztatás, telefonos menürendszer leírása itt):
+3630 35 44 789
SWIFT FT: HBWEHUHB, MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt., 1062 Budapest, Andrássy u. 98.

Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei:
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

Tájékoztatáshoz való jog:
Nagy Renáta e. v. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

Az érintett hozzáféréshez való joga:
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

Helyesbítés joga:
Az érintett kérheti Nagy Renáta e. v. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog:
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére Nagy Renáta e. v. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat: személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a személyes adatokat jogellenesen kezelték; a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:
Az érintett kérésére Nagy Renáta e. v. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését; az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy vé-delméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozáshoz való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga:
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a
profilalkotást:
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Visszavonás joga:
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

Bírósághoz fordulás joga:
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás:
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

Egyéb rendelkezések:
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Nagy Renáta e. v. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A webáruházban történt regisztráció törlése:
A vásárló közvetlenül nem tudja törölni a webáruházban a regisztrációs adatait. Amennyiben a vevő adatait mindenképpen törölni szükséges, akkor ezt a vásárló a webáruház üzemeltetőjétől kérheti e-mailben vagy telefonon.
A felhasználók adatszolgáltatása önkéntes és bármikor visszavonható.
A vásárlás során megadott személyes adatok kizárólag a megrendelés teljesítésével összefüggésben kerülnek felhasználásra. Az adatok harmadik fél részére kizárólag abban az esetben kerülnek átadásra, ha ez a szerződés teljesítéséhez feltétlenül szükséges (pl. a kiszállítást végző futárszolgálat részére). A szállítást végző partner cégek nem jogosultak a kapott adatokat harmadik fél részére továbbadni, azokat kizárólag a küldemény kézbesítésére, sikertelen átvétel esetén a címzett értesítésére használják.

A webáruház oldalain leadott megrendelésről készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra.

A hírlevélre való feliratkozás önkéntes módon történik, és bármikor visszavonható a kiküldött hírlevelekben található linken keresztül, vagy a Szolgáltató e-mail címére küldött üzenetben. Szolgáltató a leiratkozást kérő nyilatkozat kézhezvételét követően a vonatkozó adatokat haladéktalanul törli.

A webáruház böngészése során technikai jellegű adatok kerülnek rögzítésre, melyeket Szolgáltató a Google Analytics rendszer igénybevételével kezeli. A honlapon a Google Analytics szolgáltatásához kapcsolódó kódok kerültek elhelyezésre, melyek az egyes látogatásokhoz kapcsolható statisztikai jellegű adatot továbbítanak Szolgáltató külső szerverére. A továbbított adatok az érintett kizárólagos azonosítására nem alkalmasak.

A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra.

Felhasználó a jogainak megsértése esetén jogorvoslatért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a Legendás Játékok Webáruház (Üzemeltető: Nagy Renáta e.v) általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.

Ügyfélszolgálat:
webshop@legendasjatekok.hu
https://legendasjatekok.hu/spg/751293/Kapcsolatfelvetel

 

Vásárlási tudnivalók
Vásárlási tudnivalók

A közvetítő szolgáltatás:

A Megrendelő/Vásárló az ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Közvetítő (Nagy Renáta e.v.) nem minősül a Weboldalon szereplő termékek gyártójának, előállítójának, forgalmazójának, eladójának, a megjelenített termékek felett nem keletkezik tulajdonjoga.

A Közvetítő által nyújtott szolgáltatás tárgya kizárólag az, hogy a Megrendelő/Vásárló által kiválasztott termék beszerzése érdekében felvegye a kapcsolatot a Gyártóval és a Megrendelő érdekében eljárva a megrendelést továbbítsa, illetve a Gyártó felé kifizetést teljesítsen.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Közvetítő minden esetben Magyarország területén, illetve az Európai Unión belüli vagy kívüli (harmadik országbeli) Gyártó felé továbbítja a megrendelést, illetve teljesít kifizetést.

A Megrendelő/Vásárló az ÁSZF elfogadásával felhatalmazza a Közvetítőt arra, hogy a megrendelést a nevében továbbítsa a Gyártó felé, illetve részére kifizetést teljesítsen. A Megrendelő ezzel megbízza a Közvetítőt, hogy helyette és nevében elektronikus adásvételi szerződést kössön a megrendelés szerinti termékre vonatkozóan a Gyártóval és felhatalmazza a Közvetítőt Gyártó által támasztott bármely szerződési feltétel Megrendelő nevében történő elfogadására.

A Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Közvetítő a szolgáltatás nyújtása során nem válik a Gyártó képviselőjévé, a termék megvásárlására vonatkozó szerződés a Megrendelő és Gyártó között jön létre. A Közvetítő semmilyen esetben nem válik a termék megrendelőjévé, tulajdonosává.

Rendelés leadásakor a vásárló nevét, és az általa megadott szállítási címet továbbítjuk a külföldi gíártónak, akik ezen adatok alapján adják fel a csomagot. Ezen adatokat csak a csomag feladásához használják fel. A vásárló az Általános Szerződési Feltételek és az Adatkezelési tájékoztató elfogadásával elfogadja, hogy szállítási adatait a külföldi szállító cégnek továbbítsuk a csomag kiszállítása céljából.

Adatvédelmi tájékoztató: 

https://legendasjatekok.hu/shop_help.php?tab=privacy_policy

Árak, közvetítői díj, Vám - és Áfa tudnivalók:

A közvetítő a weboldalon közzéteszi a termékek és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások vételárát. A termékek (szolgáltatások) vételára bruttó árban van feltüntetve és nincs ÁFA tartalmuk, lévén hogy a szolgáltató alanyi ÁFA mentes.  A termékek (szolgáltatások) ára forintban kerülnek feltüntetésre.

A feltüntett árak a közvetítői díjat tartalmazzák.

Import-költségek - Áfa

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás jellegéből adódóan (külföldről érkező termék) a Megrendelőt előre meg nem határozható mértékű import-költség (Áfa) terhelheti. A Megrendelő elfogadja, hogy a felmerülő import-költséggekkel kapcsolatban a Közvetítőt sem tájékoztatási, sem más kötelezettség nem terheli.
Előfordulhat, hogy a beérkezett küldeményeknél a Posta a felszámított Áfa kifizetését kéri, ez a csomag átvételekor lehet esedékes.
Amennyiben a vásárló sms vagy levél formájában Vámmal kapcsolatos értesítést kap, azt minél előbb továbbítsa az üzemeltető elérhetőségei felé:

webshop@legendasjatekok.hu
https://legendasjatekok.hu/spg/751293/Kapcsolatfelvetel

Amennyiben a csomagot vámolása alá kell vetni, azt az üzemeltető a vásárló által történő jelzés után a vásárló nevében a Magyar Posta felé kezdeményezi, azonban a vámolásból adódó esetleges költségek a vásárlót terhelik.

A vámolással kapcsolatos információk itt olvashatóak:

https://posta.hu/static/internet/download/Maganszemelyek_reszere_erkezo_kuldemenyek_140915.pdf

https://www.posta.hu/static/internet/download/minta_egyszeri_import_vamkezelesi_megbizas_maganszemely_reszere.pdf

https://www.posta.hu/static/internet/download/maganszemelyek_reszere_tajekoztato_level.pdf

https://www.posta.hu/vam

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A áruház kínálatában gyerek játékok, figurák, ajándéktárgyak egyes esetekben műszaki kellékek és videojátékok vásárolhatóak. A áruházban vásárolható egyes figurák, játékok engedéllyel rendelkező, hivatalosan utángyártott termékek. A videojátékok minden esetben eredeti játékszoftverek. Az egyes használt videojátékokban található különböző promóciós kódok lehet, hogy már nem érvényesek. A különböző PAL és NTSC régiózárak nem minősülnek hibának.

A áruházban vásárolható termékek fizikálisan nincsenek az üzemeltető tulajdonában, raktárkészletet nem tart fenn. A áruházban feltűntetett termékek előrendelhető státuszban vannak, mindegyik megvásárolható termék a külföldi gyártó raktárából elérhető, a megvásárolható termékek a külföldi gyártó tulajdonában vannak, a termékek kiszállítását a külföldi gyártó végzi.

A megjelenített termékek kizárólag on-line, házhoz szállítással rendelhetők meg. A Szolgáltató székhelyén a termékek átvételére nincs lehetőség.

A termékek adatlapján megjelenített képek minden esetben a valóságot tükrözik, azonban színben eltérések előfordulhatnak.

A áruház üzemeltetője fenntartja a jogot az esetenkénti árváltoztatásra üzletpolitikai okokból. Ez az árváltozás a már leadott rendelésekre nem vonatkozik, valamint az aktuális szállítási lehetőségek és szállítási díjak szükség szerinti változtatására.

Rendelési információk

A vásárlás regisztráció nélkül is lehetséges, amennyiben szeretnéd legközelebbi vásárlás alkalmával mindössze a kosár tartalmát összeállítani, praktikus lehet a regisztráció elvégzése.

Ha korábban már regisztráltál áruházunkban, úgy megrendeléskor add meg a korábbi regisztráció során megadott e-mail címedet és jelszavadat. Ha új vásárlóként szeretnél regisztrálni, akkor add meg a vásárláshoz szükséges adataidat, amelyeket a rendszer eltárol, és a legközelebbi vásárlás alkalmával már csak be kell jelentkezned. Regisztráció nélküli vásárlás esetén add meg számlázási és szállítási címedet.

A megrendelések feldolgozása

A megrendelések feldolgozása a rendelést követő 48 órán belül megtörténik.

Ügyfélszolgálatunk:

webshop@legendasjatekok.hu

https://legendasjatekok.hu/spg/751293/Kapcsolatfelvetel

Ügyfélszolgálatunk minden esetben e-mail útján visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendeléseket.

Általános teljesítési idő a rendelés leadása és kifizetés után: 15 munkanapon belül. A rendelések teljesítésének határideje a rendelés leadása,  kifizetése és visszaigazolása utáni 45. munkanap.

A munkanapokba nem tartoznak bele a hétvégék és a munkszüneti napok.

Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor. Amennyiben előre utalással ki lett egyenlítve a vásárlás, de a vásárló eláll a rendeléstől, úgy az elutalt összeget visszautaljuk. Anyagi kártérítést csak bankszámlára történő utalással tudunk biztosítani.

Vásárlás az áruházban

Az áruházban az ügyfél kétféle módon adhatja le rendelését, rendelheti meg a terméket:

Regisztráció nélkül
Regisztrációval
Abban különbözik a két vásárlási mód, hogy a regisztráció esetén a vevő követni tudja a weboldaladon a rendelését, és módosítani tudja személyes adatait.

A vásárlás menete:

A vevő a webáruház katalógusában megtalált terméket megrendelheti úgy, hogy megadva a kívánt mennyiséget a "Kosárba teszem" gombbal elhelyezi előzetesen a kosárba.
A megrendelés előtt eljut az "A kosár tartalma" menüponthoz, ahol visszamehet, és terméket is a kosárba tehet, és a vásárlást a későbbiekben is folytathatja, vagy bármikor megszakíthatja azt, illetve törölheti vagy módosíthatja a kosár tartalmát.

A kosárban egy összesített bruttó végösszeg szerepel, mely ekkor még nem tartalmazza a szállítás és a fizetési mód esetleges plusz költségeit, de tartalmazza az esetleges termékkedvezményeket.
Ezt követően meg kell adni a "Szállítási mód" és a "Fizetési mód" paramétereket.

A "Folytatás" gombra kattintva a vevő a megrendelés véglegesítésének második lépésébe ér. Amennyiben már korábban regisztrált felhasználó volt, és nem lépett még be a webáruházba az Azonosítója segítségével, akkor most megteheti. Amennyiben regisztrálni szeretne, azt szintén megteheti. Amennyiben regisztráció nélkül kívánja folytatni a vásárlást, akkor a megrendelés sikeres leadásához minimálisan szükséges személyes adatainak megadása következik.
a rendelések csak előre történő bankkártyás vagy Paypal fizetéssel, illetve előre utalással, készpénzes banki befizetéssel egyenlíthetőek ki.

A vevő leadhat rendelést magánszemély részére, és cégek számára. Mindkét esetben megadhat külön szállítási és számlázási címet is.
Természetesen megadhat a rendelés leadásakor a korábbi rendelésétől eltérő számlázási adatokat is a vevő, ha korábban regisztrált, és már rendelt. De használhatja a regisztráció során megadott adatait is.

A szükséges adatok megadása után bejelölheti, hogy a rendeléskor megadott e-mailcímére kér-e hírlevelet a webáruháztól a jövőben, vagy sem.

Ha a szállító részére megjegyzéseket szeretne felvinni, egy szabadon kitölthető beviteli mező is a rendelkezésére áll, így közölhet olyan további adatokat is, melyek segítik a rendelést (pl. "Pirosat kérnék, de ha az nincsen, akkor kék legyen.", vagy "A futár hosszan csengessen a 14-es kapucsengőn.")

A vevőnek az Üzletszabályzatban foglaltak elfogadását szükséges megerősítenie, majd meg tudja rendelni a lap alján lévő gombbal a kiválasztott termékeket a fent megadott feltételekkel, és elérhetőséggel.
A bankkártyás és Paypal fizetés azonnal online elérhetővé válik, ahogy a vásárló leadja a megrendelést. A rendelés lezárása után egy végoldalra kerül a vevő, melyen megköszönjük a rendelését, és láthatja a rendelés számát is.

A megrendelésről automatikus visszaigazolást kap a vevő a webáruháztól, melyben minden általa megadott adat, és tétel az árakkal összesítve megjelenik. A vásárláshoz tartozó számla külön e-mailben kerül elküldésre a sikeres tranzakció napján.

A megrendelésről a webáruházhoz megadott e-mail címre a másolat szintén megérkezik. Így mindenki értesül az új megrendelés részleteiről. A megrendelés visszaigazolásra válaszolni tud a vevő.  Ezt követően megkezdődik a rendelés feldolgozása és kezelése.

Az esetleges hibás címzés, hibás adatok, helytelen e-mail cím vagy különböző nem sikeres tranzakciók (rossz számlaszámra utalás, sikertelen bankkártyás fizetés) vonatkozásából adódó károkért felelősséget nem vállalunk.

Szállítás és fizetés az áruházban

A szállítási díj: 990 Ft.

25.000 Ft. feletti vásárlás esetén a szállítás ingyenes!

A szállítási díj tartalmazza a termék magyarországra történő szállítását, majd a Magyar Posta általi kiszállítást.

A csomagok szállítási ideje átlagban 15 munkanap, a szállítási határidő a rendelés leadása, kifizetése és visszaigazolása utáni 45. munkanap. Amennyiben a csomag nem érkezik meg a 45. munkanapig (és ezt a nyomkövetés is igazolja) úgy a meg nem érkezett csomag árát bankszámlára vissza utaljuk, vagy előre történő megbeszélés szerint a hiányzó termékre egy új, díjmentes szállítás indítunk.

Pénzbeni kártérítést csak bankszámlára utalva tudunk rendezni.

Magyarországi beérkezés után a csomagot a Magyar Posta postása viszi házhoz. Ha a csomag túl nagy (levélszekrény útján nem kézbesíthető) vagy a postás nem talál a címen senkit, akkor egy postai átvételi értesítőt hagy a címen (postaláda). Ezzel az értesítővel lehet átvenni a csomagot a helyi postán 10 napon keresztül. Egyes esetekben a Posta sms értesítést küld, hogy mikor és melyik postán vehető át a csomag. 

Amennyiben a csomagot +Áfa(27%) vagy egyéb import fizetési kötelezettség terheli, azt a csomag átvételekor kell kifizetni.

Néhány csomag a gyorsabb szállítás érdekében a vásárlóhoz közeli Pick Pack Pontra érkezhet meg, erről sms és e-mail értesítést kap a vásárló.

Több termék egyidejű rendelése esetén előfordulhat, hogy a rendelt termékek külön csomagokban és eltérő időpontokban érkeznek meg.

Fizetés:

Webáruházunkban leadott rendeléseket csak sikeres előre történő fizetés után tudjuk teljesíteni.

Barion online bankkártyás fizetés

Paypal online bankkártyás fizetés

Banki előre utalás vagy készpénzes banki befizetés

Csomag nyomkövetés:

A vásárló csomagjához tartozó csomagszámot e-mailben történő megkeresés után küldjük el a vásárlónak. A csomagszám és a nyomkövetési lehetőségek iránt az alábbi e-mail címen érdeklődhet a vásárló:
webshop@legendasjatekok.hu

https://legendasjatekok.hu/spg/751293/Kapcsolatfelvetel

Csomagszám tulajdonában a csomagok az alábbi oldalon követhetőek:

https://parcelsapp.com/en

Fizetési információk:

Barion online bankkártyás fizetés:
A vásárló kezdeményezheti az online bankkártyás fizetést a Barion rendszerein keresztül is. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/201.

Paypal online bankkártyás fizetés:
A Paypalon keresztül történő tranzakciókat teljes egészében a Paypal biztonságos szerverei végzik, a vásárló bankkártyás adatai nem jutnak el a webáruáházhoz. A vásárló Paypal fiókjával, Paypalhoz rendelt bankkártyájával vagy független  bankkártyás vásárlással fizethet a Paypal rendszerein keresztül.

A PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. az 1993. április 5-i, a pénzügyi szektorról szóló, módosításokkal egybefoglalt luxemburgi jogszabály (a továbbiakban: a „Jogszabály") 2. cikkének értelmében megfelelő engedéllyel rendelkező luxemburgi hitelintézet, amelynek prudenciális felügyeletét a luxemburgi felügyeleti hatóság, a Commission de Surveillance du Secteur Financier látja el, Luxemburgban bejegyzett irodáján keresztül.
A PayPal Inc. (ami a PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. anyavállalata) székhelye az Egyesült Államokban, Kalifornia államban található.
Paypal kapcsolat: https://www.paypal.com/hu/smarthelp/home

Paypal fizetési kezelési költség: +490 Ft.

Banki előre utalás, készpénzes banki befizetés, postai rózsaszín csekkes készpénzes befizetés:
A rendelés végösszegét kérnénk elutalni vagy egy K&H Bankban készpénzben befizetni az alábbi számla számra:

10400195-86768081-88771007
K&H Bank
Nagy Renáta

A beérkezett utalásról e-mailben értesítjük a vásárlót, a rendelést azonnal továbbítjuk a gyártónak, aki elindítja a csomag szállítását.

Az utalás beérkezésére a rendelés leadása után 3 munkanapot tudunk várni! Ha ezalatt nem történik meg a tranzakció, az üzemeltető törölheti a rendelést.

A banki tranzakcióknak díjai lehetnek, melyek a vásárlót terhelik.

Elállás, lemondás, reklamáció: 

Elállás joga

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) kormányrendelet szabályozása értelmében a fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől.

Az elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, a vállalkozás azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

Bizonyos esetekben azonban nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog.

Ilyen esetek az alábbiak:

Olyan termék esetén, melynek ára a vállalkozás által nem irányítható pénzpiaci mozgások, ingadozásoktól függ.
Kifejezetten a fogyasztó kérésére, az ő által szabott igények alapján egyedi kérésének megfelelően került előállításra, gyorsan romló élelmiszerek esetén.
Hang, illetve kép, vagy szoftver esetén, ha a csomagolását felbontotta.
A vállalkozó a termék visszaérkezését követően a kormányrendelet értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a termék vételárát a fogyasztó részére.

Kivonat a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről szóló törvényből:

(1) A fogyasztó a szerződéstől 14 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.         
(2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási jogát
a) termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított 14 munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig,               
b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított 14 munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a szerződéskötés napjától számított három hónap elteltéig gyakorolhatja.
(3) Ha a 3. § szerinti írásbeli megerősítés kézhezvételére - a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben - a termék kézhezvételének napjától, illetve - a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben - a szerződéskötés napjától számított három hónapon belül kerül sor, ettől az időponttól számított 14 nap elteltéig a fogyasztó akkor is elállhat, ha a termék kézhezvételétől, illetve a szerződéskötés napjától számított három hónapból kevesebb mint 14 nap van hátra.     
(4) Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.       
(5) A vállalkozás köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 napon belül visszatéríteni.       
(6) A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A vállalkozás azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. § szerinti elállási jogot:           
a) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte;               
b) olyan termék értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ;               
c) olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;         
d) hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta;
e) hírlap, folyóirat és időszaki lap értékesítésére vonatkozó szerződés esetében;
f) szerencsejáték-szerződés esetében.
Minden felmerülő panaszt, problémát, garancia kezelést és kártérítést a webáruház üzemeltetője kezel.

Elállási jog gyakorlásának menete

Amennyiben a vásárló élni szeretne elállási jogával annak jelzését megteheti az alábbi elérhetőségeken:

webshop@legendasjatekok.hu

https://legendasjatekok.hu/spg/751293/Kapcsolatfelvetel

postai úton (üzemeltető szolgáltató székhelye)

A rendelés leadása, kifizetése és a termék kézhez vétele után 14 napon belül a vásárló bármikor elállhat a rendeléstől. A terméket köteles vissza juttatni a áruház magyarországi címére (üzemeltető székhelye). A megérkezése után áll módunkban a rendelés végösszegét visszautalni. Az elállás bejelentése és a termék vissza juttatása után 14 napon belül a vételárat bankszámlára visszautaljuk.

A megrendelt terméket előzetes egyeztetést követően postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juthat vissza a cégünk címére, vagy az általunk megadott csomagautomatába. Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót terhelik.

A terméket csak eredeti állapotában, hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotában vesszük vissza. Kiemelten ügyelj a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítése a Vásárlót terheli!

A csomagok szállítási határideje a rendelés leadása és kifizetése , valamint a szállítás visszaigazolása utáni 60. munkanap.

Ha a csomag nem érkezik meg a rendelés leadása és kifizetése, valamint a szállítás elindításának visszaigazolása utáni 60. munkanapon (és ezt a nyomkövetés is igazolja) úgy a rendelés végösszegét visszautaljuk, vagy egy új szállítást indítunk a termékre, díjmentesen. 

Minden felmerülő problémát a webáruház üzemeltetője igyekszik közös megegyezéses alapon kezelni.

Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adjad fel jelzésedet, így tudja igazolni a postára adás dátumát.

Adatkezelés

Az üzemeltető a webáruház a használata során a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki kívülálló harmadik személy számára, kivéve abban az esetben amennyiben a alvállalkozója számára. (Pl: futárszolgálat), a megrendelés kézbesítéséhez ez szükséges. 

A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat az üzemeltető kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A megrendelés folyamán rögzített adatokat az üzemeltető a megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra. A webáruház böngészése illetve a regisztráció folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során megadott adatokat az üzemeltető bizalmasan kezeli, leiratkozás kérhető a megadott elérhetőségek valamelyikén. Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban.